Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Ukraiński folklor militarny: dynamika i statyka budowania znaczeń

  1. Jaryna Zakalska ORCiD: 0000-0002-6533-8016

Abstract

Ukrainian military folklore: Dynamics and statics of the generation of meaning

Investigated here is the feature of folklore that is created in a crisis situation — a war. The article is devoted to the analysis of traditional and new forms of folk text production and mechanisms of incrementing new meanings. Basing on the folk texts of diff erent genres the author studies the ways of transmission of a folklore product as a system of gradual transfer folk meaning in a society. The author also proves that military folklore refl ects, formed over the centuries, traditions of armed protection of a society, values, ideals and beliefs.

Produkt niedostępny

Ten artykuł

Oblicza Komunikacji

10, 2017, Obrazy wojny w mediach, pamięci i języku

Strony od 127 do 137

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy