Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prasa konspiracyjna w służbie kontrpropagandy — funkcje, cele, zjawiska językowe (na przykładzie gazet podziemnych 1939–1945)

  1. Marcin Poprawa ORCiD: 0000-0002-6035-4623

Abstract

Underground press in the service of counterpropaganda — functions, goals, linguistic phenomena (as seen in underground newspapers of 1939–1945)

In the article the author examines the most important strategies of the linguistic fight against the Nazi propaganda employed by the underground press published by political parties active in the Polish Underground State during the Second World War. A theoretical introduction contains an outline of the model of political communication under German occupation (1939–1945) as well as the most important functions of articles that could be placed between political propaganda and wartime propaganda.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Oblicza Komunikacji

10, 2017, Obrazy wojny w mediach, pamięci i języku

Strony od 57 do 98

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy