Joseph Stalin’s statements on language and linguistics as verbal acts of autocracy

  1. Paweł Nowak
  2. Rafał Zimny

Abstract

Wypowiedzi Józefa Stalina na temat języka i językoznawstwa jako werbalne przejawy autokracji

Celem pracy jest przedstawienie z perspektywy metajęzykowej poglądów Stalina na język i językoznawstwo traktowanych tutaj jako integralna część kontrolowanego przez państwo systemu propagandy w Związku Radzieckim w latach 50. XX w.

     Prezentacja historycznego i społecznego kontekstu, który umożliwił Stalinowi krytyczną analizę teorii językoznawczej Nikołaja Marra, poprzedza omówienie głównych aspektów tej teorii, co z kolei stanowi tło krótkiej analizy poglądów językoznawczych Stalina i ich roli w konstruowaniu propagandowego dyskursu.
     Zdaniem autorów wypowiedzi Stalina dotyczące języka i językoznawstwa są przejawami jego władzy nad imperium sowieckim, jego ideologią i językiem.

 

Download article

This article

Oblicza Komunikacji

7, 2014, Język polityki – historia i współczesność

Pages from 67 to 74

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout