Recenzja: Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Językowe aspekty kultury politycznej Sejmu Wielkiego. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2012, ss. 397

Jan Miodek

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Oblicza Komunikacji

6, 2013, Język władzy

Pages from 155 to 157

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout