Articles

Jerzy Biniewicz : 0000-0002-4373-8051

Articles

Go to page: 12 > >>

Algorytm Tomasza Kłosa, czyli o pieniądzu i arytmetyce kupieckiej słów kilka

Download article

Figura wroga we współczesnym dyskursie publicznym

Download article

„Mleko i miód” Rupi Kaur jako produkt kultury nowomedialnej

Download article

"Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie krajowych, historyi naturalnej początki i gospodarstwo" K. Kluka, czyli kilka słów o mitach, konfabulacji i prawdzie w polskim przyrodoznawstwie

Download article

Konstrukt uchodźcy w dyskursie medialnym

Download article

Opowieść o ciele zwierząt w dziewiętnastowiecznym traktacie zoologicznym Krzysztofa Kluka

Download article

Dwa oświeceniowe wykłady geometrii — dyskursywny obraz świata

AbstractDownload article

discourse, educational and scientific discourse, discursive worldview

„Inny” w dyskursie i w języku. Studium przypadku

Download article

Pierwsze napisane po polsku teksty poświęcone matematyce a współczesne piśmiennictwo dydaktyczne. Strategie komunikacyjne w dyskursie edukacyjnym

AbstractDownload article

discourse, text and types of speech, educational textbook

Zachowania językowe w dyskursie politycznym (zasady etykiety językowej, etyki słowa)

Download article

Tabloidyzacja dyskursu naukowego

AbstractDownload article

Początki polskiego piśmiennictwa naukowego, technicznego — relacje komunikacyjne zarysowane w tekstach

Download article

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout