Articles

Jan Franciszek Jacko

Articles

Ewokatywna, sugestywna i perswazyjna funkcja symboli propagujących ideologię

Download article

Ideologie wyrażane przestrzenią. Przykład symboliki wertykalnej

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout