Articles

Magdalena Steciąg

Articles

Ekooszołomy burzą domy, czyli o tabloidyzacji dyskursu ekologicznego

AbstractDownload article

Recenzja: Richard J. Alexander, Framing Discourse on Environment. A Critical Discourse Approach

Download article

Struktury konceptualne w rożnych politycznych orientacjach dyskursywnych (na przykładzie exposés premierów)

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout