Articles

Adam Szynol

Articles

Obcy kapitał w polskiej prasie ze szczególnym uwzględnieniem dzienników regionalnych w dwadzieścia lat po przełomie

AbstractDownload article

Tabloidy na polskim rynku — bilans zysków i strat

AbstractDownload article

Funkcje mediów lokalnych w teorii i praktyce

AbstractDownload article

local media, statistics, definition, functions

Europejskie Obserwatorium Dziennikarskie — promocja dobrych praktyk w dziennikarstwie i transfer wiedzy o mediach

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout