Articles

Igor Piotrowski

Articles

„Czasem wszystkich oszuka najczęściej nikogo nie zmyli”. Mapy meteorologiczne, polska codzienność, geopolityka (wprowadzenie do tematu)

Download article

W niepełnym słońcu. Człowiek, który zabił Ludwika Zejsznera

Download article

Porcelana, fajans. Mapa zniszczeń Warszawy (1948)

Download article

Jerzy Kasprzycki przeskakuje przez parkan i  zrywa śliwki (1936–1938), czyli o  nieistniejącym skwerze i  pustce po palacu Karasia

Download article

Król Barometr. Ludwik XVIII w Warszawie

Download article

Warszawa tyłem do powodzi, czyli pod nami choćby potop — rekonesans

Download article

Ideologia w varsavianach

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout