Artykuły

Marcin Poprawa ORCiD: 0000-0002-6035-4623

Artykuły

Wstęp

Pobierz artykuł

Wstęp

Pobierz artykuł

Inwektywy czasów II wojny światowej. Językowe środki obrażania przeciwnika/wroga politycznego w prasie konspiracyjnej lat 1939–1945

AbstractPobierz artykuł

wartime political discourse, political propaganda, wartime propaganda, language of political propaganda of the Second World War, political invective, wojenny dyskurs polityczny, propaganda polityczna, propaganda wojenna, język propagandy politycznej okresu II wojny światowej, inwektywa polityczna

Prasa konspiracyjna w służbie kontrpropagandy — funkcje, cele, zjawiska językowe (na przykładzie gazet podziemnych 1939–1945)

AbstractPobierz artykuł

wartime propaganda, counterpropaganda, language of political propaganda of the Second World War, anti-totalitarian discourse, propaganda wojenna, kontrpropaganda, język propagandy politycznej okresu drugiej wojny światowej, dyskurs antytotalitarny

Badania dyskursu publicznego w świetle stylistyki polskiej — tradycja, teraźniejszość, perspektywy

AbstractPobierz artykuł

public discourse, discourse analysis, critical discourse analysis, language in social communication

Świat wynalazków i odkryć naukowych w dwudziestoleciu międzywojennym — wybrane strategie dyskursu popularnonaukowego w prasie

AbstractPobierz artykuł

strategies of edutainment in Polish press 1918–1939, media discourse in Poland 1918–1939, strategies of popularization of knowledge in media discourse

Kancelaryjna rutyna czy niezamierzona propaganda? — rozmywanie się wzorców gatunkowych i stylistycznych we współczesnej komunikacji administracyjnej

AbstractPobierz artykuł

Werbalno-wizualne strategie perswazji w telewizyjnym reportażu interwencyjnym

AbstractPobierz artykuł

TV feature as a genre, media discourse, verbal and visual strategies of persuasion, telewizyjny reportaż interwencyjny, dyskurs medialny, wizualne i werbalne strategie komunikacji

Recenzja: Agnieszka Kula, Cechy stylowe publicystyki ekonomicznej na materiale „Polityki” z lat 1957–2004

Pobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy