Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Oblicza Komunikacji, 8, 2015, Wojna, język, pamięć, ss.180

Strony redakcyjne i spis treści

Rozprawy

Wojna w języku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.1

Abstract

obraz wojny w języku, analiza semantyczna, leksykologia, metaforyka wojenna

Kolokacje leksemu wojna w dziejach języka polskiego. Analiza semantyczna

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.2

Abstract

leksem wojna, kolokacja, semantyka, językowy obraz świata

Polemika religijna jako wojna w wypowiedziach szesnasto- i siedemnastowiecznych autorów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.3

Abstract

polemiki religijne, język religijny, reformacja, kontrreformacja, metaforyka militarna

Polacy na Krymie w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.4

Abstract

Krym, polscy uchodźcy, pierwsza połowa XX wieku, materiały archiwalne

Пoляки в Kpимy y 20–30 poки XX cтoлiття

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.5

Abstract

Крим, польські біженці, перша половина 20 століття, архівні матеріали

Kronika szkolna — specyficzne narzędzie kształtowania obrazu wojny i żołnierza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.6

Abstract

propaganda, wojna, żołnierz, kronika szkolna

Statystyka pojęć z kręgu znaczeniowego wojny w edukacyjnych materiałach pomocniczych dla maturzystów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.7

Abstract

wojna, historia, język, statystyka pojęć, publikacje dla maturzystów

Analizy i studia przypadków

Kazimierz Sarnecki o wojnie. Relacje magnackiego rezydenta z lat 1691–1696

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.8

Abstract

Rzeczypospolita Polska, XVII wiek, diariusz, wojna, wyprawa mołdawska 1691, Jan III Sobieski, Liga Święta, wojna dziewięcioletnia, Kazimierz Sarnecki, Karol Stanisław Radziwiłł, literatura polska XVII wieku

Obraz wojny w dawnym dyskursie dydaktycznym (na przykładzie rozmówek do nauki języka polskiego jako obcego Nicolausa Volckmara)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.9

Abstract

dawne podręczniki do nauki języków, słownictwo wojskowe, dzieje nauczania języka polskiego jako obcego, dyskurs dydaktyczny, językowy obraz świata

Za kulisami wojny i pokoju (1914–1945). Z pamiętnikarskiej narracji polskiego dyplomaty i publicysty Jana Stanisława Łosia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.10

Abstract

Jan Stanisław Łoś, wojna, pokój, okres międzywojenny, polityka, wspomnienia, pamiętnik, ego-dokument

Koncept wojna w kronikach Bukowiny: dzienniku Iwana Bażanskiego oraz bukowińskim kalendarzu prawosławnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.11

Abstract

metafora kognitywna, lingwokulturemy, koncept, lingwistyka kognitywna, model metafory

Centrum i peryferie w „oddolnych” narracjach wojennych z przedmieść Warszawy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.12

Abstract

Warszawa, powstanie warszawskie, przedmieścia, metafora

Recenzje i omówienia

Tomasz Smereka, "Rozumienie przekazów językowych i jego zaburzenia"

http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.13

Noty o autorach

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy