Oblicza Komunikacji, 7, 2014, Język polityki – historia i współczesność, ss.211

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Rozprawy

Obraz Rzeczypospolitej w wypowiedziach posłów sejmu 1793 roku jako przejaw słabości władzy ustawodawczej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

1793 Sejm, parliamentary discourse in the Polish-Lithuanian Commonwealth, stylistics, language of politics, emotionality

Zdobywanie władzy — zawłaszczanie języka (akcje propagandowe poprzedzające powstanie PRL)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

political propaganda, language of power, appropriation of language, linguistic manipulation, Manifesto of the Polish Committee of National Liberation

Rytualizacja w języku władzy komunistycznej PRL

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

communist authorities, newspeak, slogans, appeals

Karta Niemieckich Wypędzonych ze Stron Ojczystych z 1950 roku jako komponent etosu Związku Wypędzonych (BdV — Bund der Vertriebenen)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Charter of the Germans Expelled from Their Homeland, Federation of the Expellees, image, ethos, argumentation, rhetoric, persuasion, Polish-German relations

Joseph Stalin’s statements on language and linguistics as verbal acts of autocracy

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

metalingwistyka, Stalin, propaganda, ideologia i język

Strategie propagandowe w dyskursie stalinowskim skierowanym do młodzieży

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

propaganda, Stalinist discourse, linguistic strategies, young people

Władza emocji czy władza nad emocjami — dyskursywne reprezentacje emocji

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

emotions, power, language, emotive communication, emotional communication

Faktoid jako operatywna fikcja w medialnym dyskursie politycznym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

factoid, operative fiction, political discourse, media discourse

„Misjonarz” i „fachowiec” — dwie figury implikowane przez „ja” nadawcze w polskich tekstach politycznych po 1989 roku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

sender, receiver, figure, ethical, pragmatic, language of politics, discourse, missionary, guide, father of the nation, professional

Analizy i studia przypadków

Radio jako narzędzie zdobywania władzy (kampania prezydencka 2010)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

radio, broadcasting, Polish Radio, election campaign, presidential campaign, elections

Ziemianin kontra książę, czyli pierwsze bezpośrednie wybory prezydenckie w Czechach

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

political communication, presidential election, Czech Republic, Miloš Zeman, Karel Schwarzenberg

Drugie exposé Donalda Tuska, czyli próba utrzymania władzy. Strategie perswazyjne

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

policy statement, persuasion, power, prime minister, credence, positive image, sense of community

Dyskursywne konstruowanie wizerunku władzy przez współczesną polską prawicę (wokół reformy emerytalnej i Euro 2012)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

discourse analysis, discursive image of the world, ideology, power

Legitymizacja władzy w okresie gomułkowskim — symbole, wyobrażenia, praktyki. Analiza wybranych narracji towarzyszących programowi obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego (1956–1966)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Polish Peopleʼs Republic, legitimation of power, ideology, identity

Recenzje i omówienia

Recenzja: Bożena Taras, Agresja. Studium semantyczno- pragmatyczne

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy