Oblicza Komunikacji, 5, 2012, Analiza dyskursu centrum–peryferie, ss.220

Centra, hybrydy i zmiana społeczno-dyskursywna

AbstractDownload articleDownload article

center-periphery; social and discursive change; genre; textual hybrids, multimodality

Niemiecka lingwistyka dyskursu — próba bilansu i perspektywy

AbstractDownload articleDownload article

German discourse linguistics, methods of discourse analysis, linguistic discourse analysis, discourse according to Foucault

Francuska analiza dyskursu i jej recepcja w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

discourse, French discourse analysis, reception, confrontation of the Polish and the French visions of discursivity

Badania nad dyskursem we współczesnym językoznawstwie polonistycznym

AbstractDownload articleDownload article

discourse, conceptual space of discourse, text, functional style, anthropological linguistics

Badania dyskursu publicznego w świetle stylistyki polskiej — tradycja, teraźniejszość, perspektywy

AbstractDownload articleDownload article

public discourse, discourse analysis, critical discourse analysis, language in social communication

Badania dyskursu ludycznego w opolskiej szkole stylistycznej

AbstractDownload articleDownload article

discourse, humour, stylistics, ethnolinguistics, collocations

Zastosowanie metod językoznawstwa korpusowego i lingwistyki kwantytatywnej w analizie dyskursu

AbstractDownload articleDownload article

quantitative linguistics, corpus linguistics, discourse analysis, corpus, research method

Dyskurs o badaniach nad dyskursem w Niemczech

AbstractDownload articleDownload article

quantitative linguistics, corpus linguistics, discourse analysis, corpus, research method

Ze Wschodu na Zachód, czyli wielopłaszczyznowa lingwistyczna analiza dyskursu w pigułce

AbstractDownload articleDownload article

valuation, emotionality, linguistic discourse analysis, media discourse, Poland’s acces­sion to the European Union

Problemy tłumaczenia wiadomości dziennikarskich (przypadek Łotwy w polskich mediach)

AbstractDownload articleDownload article

postcolonialism, centre-periphery relation, news translation, Latvia, Russia

Recenzja: Richard J. Alexander, Framing Discourse on Environment. A Critical Discourse Approach

Download articleDownload article

Recenzja: Jacek Wasilewski, Opowieści o Polsce. Retoryka narracji

Download articleDownload article

Recenzja: Piotr P. Chruszczewski, Językoznawstwo antropologiczne. Zadania i metody

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout