Oblicza Komunikacji, 10, 2017, Obrazy wojny w mediach, pamięci i języku, ss.184

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Odgłosy wojny w przekazach prasowych i literackich

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.10.1

AbstractDownload articleDownload article

sound name, war sounds, conteptualization, nazwa dźwięku, odgłosy wojny, konceptualizacja

Sprawa honoru. Przemówienie Józefa Becka, wygłoszone 5 maja 1939 roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, na tle zasad retoryki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.10.2

AbstractDownload articleDownload article

Józef Beck, rhetorical art, speech, address, Józef Beck, sztuka retoryczna, przemówienie, mowa, inventio, dispositio, elocutio, actio, memoria

Prasa konspiracyjna w służbie kontrpropagandy — funkcje, cele, zjawiska językowe (na przykładzie gazet podziemnych 1939–1945)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.10.3

AbstractDownload articleDownload article

wartime propaganda, counterpropaganda, language of political propaganda of the Second World War, anti-totalitarian discourse, propaganda wojenna, kontrpropaganda, język propagandy politycznej okresu drugiej wojny światowej, dyskurs antytotalitarny

„Oczy szeroko zamknięte” — czyli o tym, co jest , a czego nie widać w nowych polskich muzeach o II wojnie światowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.10.4

AbstractDownload articleDownload article

a narrative museum, the Warsaw Uprising Museum, the Museum of World War II, muzeum narracyjne, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej

Przestrzeń informacyjna: wojna pamięci

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.10.5

AbstractDownload articleDownload article

information war, war of memories, politics of memory, wojna informacyjna, wojny pamięci, polityka pamięci

Ukraiński folklor militarny: dynamika i statyka budowania znaczeń

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.10.6

AbstractDownload articleDownload article

military folklore, war, enemy, tradition, generation of meaning, folklor militarny, wojna, wróg, tradycja, budowanie znaczeń

Konflikt rosyjsko-ukraiński: wojna znaczeń

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.10.7

AbstractDownload articleDownload article

war of meanings, the Russian-Ukrainian conflict, propaganda, mythologisation, alien meanings, wojna znaczeń, konflikt rosyjsko-ukraiński, propaganda, mitologizacja, obce znaczenia

Sport jako wojna — na przykładzie telewizyjnych transmisji sportowych z meczów piłki nożnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.10.8

AbstractDownload articleDownload article

sports broadcasting, sports on TV, visual means, war metaphor, telewizyjna transmisja sportowa, sport w telewizji, środki wizualne, metaforyka wojenna

Słownik nazw żeńskich polszczyzny, pod red. Agnieszki Małochy-Krupy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.10.9

Download articleDownload article

Війна з погляду очувидця: від окупації до звільнення. Cпoгaди

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.10.10

Download articleDownload article

Noty o autorach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout