Oblicza Komunikacji

10, 2017, Obrazy wojny w mediach, pamięci i języku

2018

Pages: 184

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Odgłosy wojny w przekazach prasowych i literackich
(Piotr Kładoczny)

Sprawa honoru. Przemówienie Józefa Becka, wygłoszone 5 maja 1939 roku w Sej...
(Luiza Rzymowska)

Prasa konspiracyjna w służbie kontrpropagandy — funkcje, cele, zjawiska jęz...
(Marcin Poprawa)

More >

9, 2016, Medialne i propagandowe oblicza wojny

2018

Pages: 192

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Sterowanie pamięcią zbiorową. Propagandowy wielogłos o wojnie polsko-sowiec...
(Irena Kamińska-Szmaj)

Nowa władza, nowe porządki, nowi mówcy. Wzorzec gatunkowy a przemówienia ag...
(Helena Sojka-Masztalerz)

Inwektywy czasów II wojny światowej. Językowe środki obrażania przeciwnika/...
(Marcin Poprawa)

More >

8, 2015, Wojna, język, pamięć

2018

Pages: 180

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wojna w języku
(Jan Miodek)

Kolokacje leksemu wojna w dziejach języka polskiego. Analiza semantyczna
(Beata Kaczmarczyk)

Polemika religijna jako wojna w wypowiedziach szesnasto- i siedemnastowiecz...
(Jan Kamieniecki)

More >

7, 2014, Język polityki – historia i współczesność

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Obraz Rzeczypospolitej w wypowiedziach posłów sejmu 1793 roku jako przejaw ...
(Małgorzata Dawidziak-Kładoczna)

Zdobywanie władzy — zawłaszczanie języka (akcje propagandowe poprzedzające ...
(Irena Kamińska-Szmaj)

Rytualizacja w języku władzy komunistycznej PRL
(Kazimierz Ożóg)

More >

6, 2013, Język władzy

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Koncepcja podmiotu retorycznego jako narzędzie badania języka i retoryki wł...
(Krzysztof Grzegorzewski)

Władza płci w perspektywie komunikacyjnej
(Artur Rejter)

Językowe wykładniki władzy w urzędzie
(Ewa Malinowska)

More >

5, 2012, Analiza dyskursu centrum–peryferie

2012

Centra, hybrydy i zmiana społeczno-dyskursywna
(Anna Duszak)

Niemiecka lingwistyka dyskursu — próba bilansu i perspektywy
(Waldemar Czachur, Dorota Miller)

Francuska analiza dyskursu i jej recepcja w Polsce
(Halina Gmil-Tylutki)

Badania nad dyskursem we współczesnym językoznawstwie polonistycznym
(Bożena Witosz)

More >

4, 2011, Tabloidy — język, wartości, obraz świata

2011

Tabloidy w badaniach medioznawczych
(Magdalena Wojdyła)

Jak podobne? Jak różne? Dzienniki tabloidowe w odmiennych systemach medialn...
(Bogusława Dobek-Ostrowska)

„Świat przedstawiony” zamiast obrazu rzeczywistości? Kreacyjny potencjał me...
(Magdalena Mateja)

Człowiek — język — świat według współczesnych polskich tabloidów (zarys pro...
(Kazimierz Ożóg)

More >

3, 2010, Tabloidyzacja języka i kultury

2010

Kulturowe źródła tabloidyzacji przekazów medialnych
(Janina Hajduk-Nijakowska)

Definicja kognitywna terminów „tabloid” i „tabloidyzacja”. O pułapkach różn...
(Bogusław Skowronek)

„Twój głos w Twoim domu”: cztery typy tabloidyzacji
(Zbigniew Bauer)

Tabloidyczna „produkcja” sensu i wartości
(Michał Drożdż)

More >

2, 2009, Ideologie codzienności

2009

Wstęp
(Tomasz Piekot, Marcin Poprawa)

Ideologia populistyczna a lokalne ruchy wyborcze
(Jerzy Bartkowski)

Figura wroga we współczesnym dyskursie publicznym
(Jerzy Biniewicz)

"Ocet" i "Teleranek", czyli o pamięci społecznej w dyskursie współczesnych ...
(Kamila Biskupska)

More >

1, 2008, Ideologie w słowach i obrazach

2008

Wstęp
(Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot, Marcin Poprawa)

Ideologia w języku polskim
(Jadwiga Puzynina)

Wartości i ich profile medialne
(Jerzy Bartmiński)

Cechy myślenia ideologicznego
(Mirosław Karwat)

More >

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout